circle

GLOBAL
OPERATION

01

Taoyuan

Đào Viên

Sản phẩm sản xuất

 • Màn hình LCD
 • Sản phẩm điều dưỡng và y tế
 • Máy tính công nghiệp
 • Webcam
 • Đèn LED
 • Camera ảnh nhiệt
 • dvLED
 • Điện tử dùng cho ô tô

Chứng nhận

 • ISO 9001
 • ISO 45001
 • ISO 13485
 • ISO 50001
 • TFDA QMS
 • SA 8000
 • ISO 14001
 • IATF 16949
 • ISO 14064-1
 • IECQ QC 080000
 • ISO 27001
 • ESD S20.20
 • ISO 17025
02

Suzhou

Tô Châu

Sản phẩm sản xuất

 • Màn hình tinh thể lỏng
 • Máy chiếu
 • Máy tính All in one
 • Màn hình chuyên nghiệp
 • Máy in
 • Trình đa phương tiện
 • Camera trực tuyến
 • Đèn chiếu sáng
 • Sản phẩm chuyên dụng xe hơi
 • Sản phẩm bảo vệ sức khỏe và y tế

Chứng nhận

 • ISO 9001
 • ISO 45001
 • ISO 13485
 • ISO 50001
 • SA 8000
 • ISO 14001
 • IATF 16949
 • ISO 14064-1
 • IECQ QC 080000
 • ISO 27001
 • ESD S20.20
03

Ha Nam, Vietnam

Hà Nam, Việt Nam

Sản phẩm sản xuất

 • Màn hình LCD
 • Bảng vẽ màn hình
 • Bảng vẽ màn hình

Chứng nhận

 • ISO 9001
 • ISO 45001
 • SA 8000
 • ISO 14001
 • ISO 14064-1
 • ISO 50001
 • RBA
 • ESD S20.20