circle

GROUP
INTRODUCTION

Group Introduction

Hạm đội liên hợp đa ngành

Tập đoàn Qisda sở hữu chuỗi giá trị tích hợp đa ngành và những kỹ thuật then chốt hàng đầu, thông qua phân công chiều dọc và tích hợp chiều ngang để tạo ra sức mạnh tổng hợp tối ưu; cung cấp cho thị trường toàn cầu những linh phụ kiện then chốt, chế tạo sản phẩm, phát triển hệ thống và tích hợp dịch vụ. Các ứng dụng về công nghệ và sản phẩm bao gồm: Thiết bị hiển thị, năng lượng mặt trời, sản phẩm hóa học tốt và vật liệu tiên tiến, chiếu sáng LED, thiết kế IC, linh phụ kiện chính xác, sản phẩm điện tử tiêu dùng, giải pháp thương mại và công nghiệp, tiêu thụ và dịch vụ sản phẩm. Tập đoàn lấy phương châm dùng Chân - Thiện - Mỹ "Đưa công nghệ vào cuộc sống" (Bringing Enjoyment N Quality to Life) làm mục tiêu phát triển trong tương lai, nỗ lực vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho loài người, tạo giá trị cho doanh nghiệp, hướng tới kinh doanh bền vững.

circle

Group Synergy

Sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn

Hạm đội liên hợp Qisda đẩy mạnh kế hoạch chuyển đổi giá trị, cùng hợp sức với các đối tác để thực hiện và bứt phá từng mục tiêu. Thông qua việc nắm giữ những linh phụ kiện then chốt, nâng cấp công nghệ và tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp và tích hợp chiều dọc từ thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn của dịch vụ kênh sản phẩm, tạo sự tích hợp hiệu quả trong mọi lĩnh vực gồm thông tin, y tế, giải pháp thông minh, truyền thông mạng và linh phụ kiện then chốt, tăng tốc phát huy sức mạnh tổng hợp của tập đoàn.

Group Members

Các thành viên của Tập đoàn

  • Lĩnh vực thông tin
  • Lĩnh vực y tế
  • Giải pháp
  • Lĩnh vực truyền thông mạng
  • Linh phụ kiện then chốt